Verzekeraar investeert liefst in uitgewerkte innovatie

Post Image

Zorgverzekeraars willen kansrijke innovaties zien die al voor een groot deel uitgewerkt zijn. Ideeën in een startfase hebben minder kans op investeringen.

Onlangs lanceerde de website Watwildezorgverzekeraar.nl, waar zorgverzekeraars duidelijk maken waar zij naar op zoek zijn binnen het gebied van financiering voor zorginnovatie. Hiermee krijgen ondernemers inzicht in hoe een zorgverzekeraar een idee beoordeelt, en kunnen zij daaropvolgend inschatten welke informatie de zorgverzekeraar nodig heeft om een goede en eerlijke afweging te maken. Daarnaast is er informatie te vinden over de rol van de zorgverzekeraar in het zorgstelsel, en of het idee van de ondernemer hierbij aansluit. Er zijn ook partijen te vinden die de ondernemer verder kunnen helpen met het idee.

Waar zorgverzekeraars met name naar op zoek zijn, zijn innovaties die de kwaliteit van zorg verbeteren en helpen om de zorg betaalbaar te houden. Daarnaast moet de innovatie opschaalbaar zijn.

Meer informatie is te vinden in dit artikel.