Veiligheids Innovatie Competitie 2014

Veiligheids innovatie competitie 2014

In de maanden mei tot en met november van 2014, vindt de Veiligheids Innovatie Competitie (VIC) plaats. Een competitie met als doel innovatie op het gebied van veiligheid te stimuleren, door het midden- en kleinbedrijf uit te dagen innovatieve oplossingen aan te dragen voor verbeteringen op het gebied van veiligheid.

Dit is het eerste jaar dat de ministeries van Defensie en Veiligheid en Justitie deze competitie gezamenlijk organiseren. Voorloper van deze competitie is de Defensie Innovatie Competitie. Het doel, het proces en de prijs is dit jaar hetzelfde, maar we zijn op zoek naar innovatieve, bij voorkeur dual-use, oplossingen. Voor de winnaar stellen de ministeries gezamenlijk een contract met een waarde van € 200.000 beschikbaar.

De Veiligheidsregio

Het thema van de VIC is ‘de Veiligheidsregio’. We vragen het midden- en kleinbedrijf om innovatieve oplossingen aan te dragen om de veiligheidsregio’s nog effectiever en efficiënter te laten opereren en de veiligheid in de regio verder te vergroten. In de projectbeschrijving vindt u verschillende onderwerpen waar kansen liggen voor innovatie in de regio.

Voorlichtingsdag

Om een beter gevoel te krijgen bij de uitdagingen waar de civiele en militaire hulpverleners in het veld mee te maken hebben, wordt donderdag 22 mei om 13.00 uur in de Aula van het Kasteel van Breda een voorlichtingsdag georganiseerd. Op deze dag vertellen professionals afkomstig van verschillende disciplines in de regio over de dagelijkse uitdagingen waar zij mee te maken krijgen en geven zij een beeld van hoe de militaire en civiele delen van de Veiligheidsregio georganiseerd zijn. Ook wordt er tijdens deze dag meer informatie gegeven over de procedure en de voorwaarden van de competitie. Houd deze datum vrij en meld jezelf en je collega’s aan via DIC@mindef.nl.

Meer info

Meer informatie vind je op de website van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.