Showcases

Teaching & Training

Showcases

De eerste showcase die door het Growing Games-consortium wordt uitgewerkt, is het testen van een pilot rondom Technologie & Wetenschap in het primair onderwijs met behulp van ‘playful learning’. Opdrachtgever is het Techniekpact, via de Economic Board Utrecht. De pilot wordt in eerste instantie uitgevoerd met Utrechtse basisscholen, om bij gebleken succes uitgerold te worden in heel Nederland.

Aanpak

  • Vraagarticulatie bij PO-docenten op gang brengen middels een informele bijeenkomst waarin gezamenlijk enkele bestaande spellen gespeeld worden en inzicht wordt verkregen op vragen als: waarom wel/niet gamen, wat werkt wel/niet, wat doe je wel/niet met W&T (deze is gehouden op 6 maart 2014)
  • Bestaande PO-games gericht op onderwerpen uit W&T testen met leerkrachten PO en PABO –studenten HU (voorjaar 2014);
  • Validatie en ontwikkelen korte bijsluiter voor die bestaande games (najaar 2014);
  • Opzetten pilotgame (najaar 2014-vroege voorjaar 2015);
  • Pilotgame testen op meerdere scholen in de regio Utrecht (late voorjaar 2015);
  • Schrijven van een definitieve  bijsluiter en docentenhandleiding (late voorjaar 2015);
  • Ontwikkeling duurzaam businessmodel voor deze pilotgame (zomer 2015)
  • Opschaling voor gebruik in de rest van Nederland: (najaar 2015)

Voor het ontwikkelen van de pilotgame zal een tender onder gamebedrijven uitgeschreven worden. Meld je aan voor de Nieuwsbrief om tijdig op de hoogte gehouden te worden over de planning en inhoud hiervan.

http://www.techniekpact.nl