Onderzoek

Teaching & Training

Onderzoek

Binnen Growing Games worden een aantal initiatieven opgezet om games te valideren. Door het valideren van games kunnen deze als echt als vervangend of aanvullende leermethode aangewend worden.

Er zullen in het kader van Growing Games verschillende validatietrajecten rondom educatieve games uitgevoerd gaan worden door het Value Center Applied Games, een initiatief van TNO, HKU en DGG. Een van de stappen die daarbij hoort is de ontwikkeling van een Bijsluiter voor educatieve games.

Bijsluiter

Het doel van de bijsluiter is de communicatie over de toegevoegde waarde van het game (in een leercontext) te bevorderen. Een beter begrip van tevoren versnelt het selectie- en het aankoopproces en vermindert de kans op teleurstellingen.

De Bijsluiter bevat de relevante productinformatie, die een mogelijke gebruiker (leerling, docent) of aanschaffer nodig heeft om zich een goed beeld te vormen van de eigenschappen van de game en toepasbaarheid voor het specifieke leerdoel. Indien beschikbaar kan in de Bijsluiter ook een transparante verwijzing opgenomen worden naar de door een (onafhankelijke) partij aangetoonde kwaliteit van het game.

De uniformiteit van de Bijsluiter zorgt er voor dat games van verschillende ontwikkelaars goed met elkaar vergeleken kunnen worden en dat de gegevens makkelijk en eenduidig geïnterpreteerd kunnen worden.

De Bijsluiter wordt opgesteld en beschikbaar gesteld door en onder verantwoordelijkheid van de gameontwikkelaar/leverancier. De Bijsluiter is op zichzelf geen keurmerk of waarmerk. Prijsinformatie maakt als zodanig geen deel uit van de Bijsluiter. Wel kan verwezen worden naar een contactpunt om dergelijke informatie te verkrijgen.

Als je als gamebedrijf je educatieve game wil laten valideren of geïnteresseerd bent neem dan even contact op met de coördinator van het Value Center, Frank van Aken van TNO.