Laatste nieuws

Laatste nieuws

Post Image

The Games and Learning Alliance conference (GALA 2016) is an international conference dedicated to the science and application of serious games. The conference aims at bringing together researchers, developers, practitioners and stakeholders. The goal is to share the state of the art of research and market, analyzing the most significant trends and discussing visions on the future of serious games.

lees meer

Post Image

Tijdens het slotevent van Growing Games gaf game designer Jane McGonigal een keynote over hoe games onze kijk op het leven kunnen veranderen. Het tweejarig stimuleringsprogramma voor Nederlandse applied games sloot af met Growing Games: The Harvest op vrijdag 5 februari. Jane McGonigal, wereldberoemd van haar boeken ‘Reality is Broken: Why Games Make us Better and How they Can Change the World (2011) en SuperBetter (2015), gaf een inspirerende keynote voor een volle en enthousiaste zaal.

lees meer

Post Image

Onze slotmanifestatie Growing Games: the Harvest vindt plaats op 5 februari 2016 in de Jaarbeurs Utrecht. De befaamde game designer en publicist Jane McGonigal zal de keynote speech verzorgen, en is er een plenaire paneldiscussie met de fine fleur van de sector over de toekomst van applied games in Nederland.

lees meer

Post Image

Terugval bij cliënten is ingrijpend voor zowel een cliënt, zijn of haar netwerk als voor de coach/ begeleider. Het betekent een deuk in het zelfvertrouwen van de cliënt en vele stappen terug in het begeleidingstraject. Vaak wordt terugval niet op tijd gesignaleerd doordat cliënten het moeilijk vinden om te praten over datgene waarmee ze zitten, cliënten tekenen van terugval niet herkennen of doordat begeleiders niet frequent inzicht hebben in de gemoedstoestand van een cliënt.

lees meer