Activiteiten

Teaching & Training

Activiteiten

De inzet van applied games, game-elementen en speltechnieken (gamification) kunnen de sleutel zijn tot het verbeteren van human capital. Deze methodieken maken het bijvoorbeeld mogelijk om complexe en dynamische situaties te simuleren, die aansluiten op de benodigde competenties, kennis en vaardigheden van de speler (leerling, student en medewerker).

Er is al aardig wat meta-onderzoek verricht naar de effectiviteit van games en playful learning voor educatie en training. Binnen Growing Games zal de uitdaging daarom niet gezocht worden in het opzetten van grootschalig nieuw onderzoek, maar die kennis ‘just in time’ en ‘just in place’aan te bieden en te vertalen voor Nederlandse game-ontwikkelaars en aanbieders van onderwijs & trainingen.  Door het kennisniveau bij beide partijen te verhogen,  zal de kwaliteit van de game, de realisatie van beoogde effecten, en de uiteindelijke klanttevredenheid verhoogd worden. Dit is noodzakelijk om games structureler in te zetten als didactisch middel.

 Aanpak

Nederlandse gamesbedrijven doen het al behoorlijk goed op serious games voor educatie- en trainingdoelstellingen in de Nederlandse markt: er zijn al veel en goed ontvangen spellen verkrijgbaar. Om deze markt te vergroten en ook de exportwaarde te verhogen, moet nog meer bewijslast ontwikkeld worden over de korte en lange termijneffecten van games, moeten games nog beter inspelen en voortborduren op gestandaardiseerde leermethodieken, en moet meer kennis vergaard worden over geschikte en duurzame businessmodellen die passen bij het uitgeven van lespakketten in de 21e eeuw. Growing Games richt zich daarom op:

  • Bewustwording: de meeste onderwijsinstellingen en bedrijven zijn onvoldoende bekend met de toegevoegde waarde en toepasbaarheid van applied games;
  • Matchmaking: met name startende gamebedrijven zijn niet goed in staat om de vraag bij potentiële opdrachtgevers te achterhalen, en opdrachtgevers en gamebedrijven weten elkaar onvoldoende te vinden;
  • Validatie: vindt onvoldoende plaats, waardoor onderbouwing van resultaten achterblijft. Om de inzet van games voor bedrijfsdoeleinden te laten toenemen is validatie van groot belang.

Om op deze drie terreinen concrete progressie te kunnen boeken zullen vier verschillende activiteiten opgezet worden:

1)      Deskundigheidsbevordering/professionalisering;

2)      Ontwikkelen van Nederlandse showcases;

3)      Ontwikkelen van een bijsluiter die inzicht geeft in de doelen, inhoud, en effecten van een game;

4)      Kennisdeling en promotie.