Activiteiten

Talentontwikkeling

Activiteiten

De belangrijkste ingrediënten van het beproefde concept van Dutch Game Garden wordt onder Growing Games verder uitgebouwd:

  1. DGG Events: het organiseren en faciliteren van uiteenlopende events gericht op o.a. portfolio ontwikkeling, zichtbaarheid. innovatie, matchmaking en netwerkvorming;
  2. DGG Support: het ondersteunen van (startende) gamebedrijven middels (peer based) incubation, life long learning en toegang tot (groei)kapitaal;
  3. DGG Business Centers: het realiseren van flexibele, betaalbare, clusterhuisvesting voor gamesindustrie.