Achtergrond

Safety & Security

Achtergrond

In veel sectoren neemt het trainen van medewerkers op veiligheidsissues een steeds grotere rol in, van cybercrime tot crowdmanagement, en van veiligheid op straat tot militaire missies. Voor het oefenen van dergelijke crisissituaties wordt ook steeds meer gebruik gemaakt van E-learning en games. Ook hier zit dus een potentiële groeimarkt voor applied games.

Hoewel veiligheidsgames dus in meer dan een specifieke sector ingezet kunnen worden, worden dergelijke games binnen ons programma wel geclusterd tot één crossover-markt, omdat veel van de uitdagingen die zich bij veiligheidsgames voordoen, overeenkomsten vertonen, zoals:

  • het moeten kunnen omgaan met complexe en onverwachte situaties die zich het beste laten oefenen in werkelijkheidsgetrouwe simulaties;
  • multidisciplinair samenwerken en aansturen van grote groepen professionals;
  • situaties die een bovengemiddeld (levens)risico bevatten.

In dit werkpakket nemen bewustwording over en vergroting van de marktkansen van veiligheidsgames, alsmede matchmaking bij beide partijen (opdrachtgevers en gamebedrijven) ook weer een belangrijke rol in. Daarnaast krijgen kennisdeling, kennisontwikkeling en uiteraard validatievraagstukken ook hier ruim aandacht.

Om ook internationaal het verschil te kunnen maken zal de Nederlandse gamesindustrie versterkt moeten worden op:

  • Onderzoek, bijvoorbeeld:

o   Wat werkt wel/niet ten behoeve van bewerkstelligen van verandering  in kennis, vaardigheden en gedrag omtrent safety issues (transfer of games);

o   Hoe games in te zetten bij bewezen methodieken van crisiscommunicatie;

o   Learnings van zeer ervaren game-afnemers (Defensie) inzetten bij games voor civiele sectoren;

      • State of the art kennis aanbrengen op gebied van meta modeling, enabling technologies;
      • Representatie van Nederland op relevante beurzen en congressen.

De activiteiten rondom Safety & Security worden gecoördineerd door Christiaan van den Berg van TNO.