AGENDA

augustus, 2018

Sort Options

Geen evenementen

Kerndoelen

Het vergroten van omzet en werkgelegenheid in de applied gamesector is het belangrijkste doel van Growing Games. De sector groeit uiteraard ook autonoom, maar we willen die groei maximaliseren en versnellen door de sector (nog) dichter bij potentiele afzetmarkten en groeikapitaal te brengen.We hebben daarvoor 6 grote deelprojecten opgezet:

 1. Vergroten van de afzetmarkt binnen Zorg (Cure & Care)
 2. Vergroten van de afzetmarkt binnen Educatie (Teaching & Training)
 3. Vergroten van de afzetmarkt binnen Veiligheid (Safety Security)
 4. Opschaling
 5. Talentontwikkeling
 6. Onderzoek & Innovatie

Binnen deze projecten wordt een aantal activiteiten uitgevoerd waar gamebedrijven hun voordeel mee kunnen doen. Een kleine greep daaruit (voor meer informatie zie Projecten):

 • Gratis masterclasses en bootcamps op het gebied van de verschillende crossover-problematieken
 • Gratis masterclasses over financierings- en expoitatie-mogelijkheden, speciaal toegesneden op gamebedrijven
 • Financiële steun voor doorontwikkeling van enkele bestaande games tot internationale showcases die ook actief in het buitenland gepromoot worden
 • Ontwikkeling van een aantal tools waardoor games makkelijker vermarkt kunnen worden en leiden tot een kwaliteitsimpuls:
  • validatie-onderzoek om effectiviteit aan te tonen;
  • handige ‘bijsluiters’ om keuzeproces en aankoop te vergemakkelijken;
  • waarmerk Good Dutch Game Design, dat ook in de game-opleidingen als leidraad gebruikt gaat worden.
 • Matchmaking tussen gamebedrijven en opdrachtgevers uit de crossover-sectoren
 • Database met een overzicht van alle bestaande applied games, waardoor opdrachtgevers makkelijker toegang kunnen vinden tot voor hen relevante gamebedrijven
 • Tenders voor nieuw te ontwikkelen games in nauwe samenwerking met verschillende Growing Games-consortiumpartners
 • Betaalbare huisvesting en incubator-faciliteiten
 • Coaching door ervaren ondernemers uit de creatieve industrie
 • Delen van ‘lessons learned’ uit de games- en mediasector, zoals formatontwikkeling en -exploitatie
 • Testen van nieuwe businessmodellen
 • Intensieve individuele adviestrajecten over externe financiering en organisatiegroei
 • Bevorderen van innovatie door samenwerkingsverbanden op te zetten tussen gamebedrijven en kennisinstellingen
 • Aanjagen van de realisatie van verschillende investeringsfondsen met focus op games
 • Opening van een ‘dedicated’ Center for Applied Games