Externe financiering

Opschaling

Externe financiering

Bedrijven kennen verschillende financieringsbehoeften in de levensfasen die zij doorlopen (zie figuur).

Hierbij wordt de eerste fase vaak gevoed door vrienden, familie en spaargeld. De initiële groei wordt waar mogelijk uit eigen inkomsten gefinancierd, maar om een echte schaalsprong te kunnen maken in de accelerator / seed fase is extern kapitaal nodig. Op dit gebied is in Nederland vanaf 2008 een groot gat ontstaan, zie bijgaande figuur.

De sector start met “work for hire” en projectfinanciering door investeerders die gericht zijn op het bereiken van specifieke doelen, zoals bijvoorbeeld verzekeraars. Door het financierings “gap” zijn bedrijven niet zoals vroeger in staat om de schaalsprong te maken en door te groeien naar de fase van venture capital / vreemd vermogen. Venture capital is in Nederland en internationaal nog voldoende aanwezig, maar de bedrijven kunnen de groeisprong daar naartoe zonder accelerator / seed financiering voor applied gamebedrijvenmoeilijker maken. Het is dus zaak om de financierings “gap” te dichten door de beschikbaarheid van seed capital, specifiek voor de applied gamesindustrie, te vergroten.

Growing Games heeft een aantal activiteiten ontwikkeld om dat gat te dichten:

1)      Aanjagen van de oprichting van seed en venture capital fondsen

Het eerste fonds van een van onze partners is opgezet in 2013 en sinds begin dit jaar operationeel: het Applied Gaming Fund van Dasym Investments.

Om het fondsbeheer zo effectief mogelijk uit te voeren, en de kans op slagen zo groot mogelijk te maken, wordt vanuit Growing Games ondersteuning geboden bij de toeleiding naar financiering. Deze toeleiding bestaat uit een aantal onderdelen die gezamenlijk de kans op succes voor zowel het applied game bedrijf als de financier optimaliseren:

2)      Toegang tot relevante tenders en subsidieregelingen

De Growing Games-partners hebben hun krachten gebundeld om hun kennis over (internationale) subsidieregelingen, tenders en andere vormen van financiering die interessant kunnen zijn voor gamebedrijven, over te dragen en hen daarin wegwijs te maken, of als (mede)aanvrager optreden.  Na de zomer zal de eerste voorlichtingsbijeenkomst over met name innovatieregelingen plaatsvinden onder auspiciën van CLICKNL Games.

3)      Begeleiding ondernemers

Er zullen vanaf september individuele adviestrajecten ter beschikking gesteld door de Kamer van Koophandel. Een deel daarvan zal na afronding in aanmerking komen voor een aanvullend adviestraject door KPMG.

Wil je meer informatie over individuele begeleiding, neem dan contact op met Frank.Visser@immovator.nl.