Coaching

Opschaling

Coaching

Omdat het beïnvloeden van de structuur van een complete sector belangrijk is, maar pas op termijn resultaat oplevert, is direct contact tussen ondernemers van belang voor het resultaat op de korte termijn en voor het aantonen van de werking van de best practices.

Door het aanspreken van het netwerk van iMMovator en het koppelen met het netwerk van de DGA en DGG, worden AV-bedrijven en gamebedrijven in een 1-op-1 setting aan elkaar gekoppeld om op korte termijn van elkaar te leren en je voordeel er mee te doen.

Er worden 25 coachingstrajecten georganiseerd, waarbinnen de ondernemers gefaciliteerd worden om over best practices in gesprek te gaan. Onderdeel van dit contract is een geheimhoudingsverklaring om ervoor te zorgen dat men bereid is elkaar daadwerkelijk een kijkje in de keuken te gunnen.

Het is niet zo dat gamebedrijven alleen kunnen leren van AV/mediabedrijven. Andersom is er ook behoefte om te leren van de aantrekkelijkheid van games, gezien de verschuivingen in vrijetijdsbestedingen bij sommige doelgroepen. Games nemen daar een steeds grotere en structurelere rol in. Omroepen willen daar ook van leren, evenals de producenten.

Een voorbeeld van een gezamenlijk traject dat zou kunnen resulteren is transmedia storytelling. Op welke wijze kunnen doorlopende verhaallijnen over verschillende media worden verteld?  Dit aspect zal daarom ook ruimte krijgen binnen de coaching-trajecten.

Ben je geïnteresseerd om mee te doen aan een dergelijk gratis coachingstraject, neem dan contact op met de coördinator Frank Visser van iMMovator: frank.visser@immovator.nl