Achtergrond

Opschaling

Achtergrond

Een van de belangrijkste doelen van Growing Games is het bevorderen van opschaling. Opschaling is nodig om de gamessector duurzaam te laten groeien. Optimalisatie van de productieketen is een van de oplossingen om opschaling te bereiken.

Ketenoptimalisatie

Veel gamebedrijven huisvesten zelf alle benodigde disciplines voor de creatie van games. In de game-industrie is de keten van conceptontwikkeling, productie en marketing nog te weinig ontkoppeld. Onderstaand schema geeft de huidige integratie van ketenonderdelen weer zoals die voorkomt in vele game bedrijven.

De AV-industrie heeft veel ervaring in het opsplitsen van onderdelen uit die keten, het ‘monetizen’ van deze onderdelen, en het uitbesteden van werkzaamheden uit de keten bij voornamelijk facilitaire bedrijven. Deze specialisatie en differentiatie in de productieketen is de afgelopen decennia zeer rendabel gebleken voor de AV industrie. Nederland is momenteel het derde “format” land ter wereld.

Deze scheiding van actoren in de AV keten kan ook in de game-industrie worden overgenomen. Met name de applied gamesindustrie is daarvoor geschikt, meer nog dan de entertainment gamesindustrie. Als een dergelijke scheiding in de game-industrie wordt doorgevoerd, kunnen de elementen in bovenstaand schema elk in aparte bedrijven worden ondergebracht. Deze keten is beter in staat op te schalen en beter financierbaar door de scheiding van onderdelen en het beter verhandelbaar en verkoopbaar maken daarvan.

Naast ketenoptimalisatie zijn het verbeteren van toegang tot kapitaal en begeleiding van organisatiegroei belangrijke voorwaarden voor succesvolle opschaling.

Growing Games heeft rondom deze opschalingsproblematieken een aantal activiteiten ontwikkeld:

  • Coaching
  • Formatontwikkeling
  • Toegang tot financiering

Een van de voorbeelden van het bevorderen van specialisaties in de waardeketen van de gamesindustrie is de oprichting van het Center for Applied Games dat 7 april door Minister Kamp is geopend.