Visie & Principes

Value Center Applied Games

Visie & Principes

Om een duurzaam ecosysteem op te bouwen rond applied gaming, zal een platform moeten worden opgebouwd, met een samenhangende set van proposities, en een duurzaam waardenetwerk. Een value centre biedt een aanvullende set proposities ten opzichte van het huidige landschap. Met name gericht op het stimuleren van een versnelde marktwerking met Applied Games. Dit doen we door ons te richten op ‘Validatie’, ‘Vraagarticulatie’ en op het opdoen van kennis op het gebied van ‘Design for Transfer of Gaming’

Uitgangspunt is concrete vraag/behoefte vanuit relevante doelgroepen. Value Center faciliteert maar is niet de eigenaar van ideeën of processen:

  • Gelijkwaardige co-creatie
  • Wederkerig leren
  • Open access waar mogelijk: van bezit naar toegang Katalysator, chemie tussen partijen.
  • Rustig en versnellend
  • Governance: iedereen is eigenaar van eigen kans
  • Kwaliteit naar next level: lerend vermogen, feed back loops