Achtergrond

Value Center Applied Games

Achtergrond

TNO heeft samen met DGG en de HKU het initiatief genomen voor de oprichting van het Value Center Applied Games (VCAG). Het VCAG staat voor het vergroten van de waarde van Applied Games. We doen dat door te ondersteunen bij het begin van een ontwikkeltraject (vraagarticulatie), bij het ontwikkeltraject zelf (Design for Purpose), en door Validatie van Applied Games of -concepten.

Doorbraken

Het idee achter het VCAG is eenvoudig, zegt TNO’er Christiaan van den Berg: ‘Voor het ontwikkelen van geweldige Applied Games die echt staan voor een doorbraak hebben verschillende partijen elkaar nodig. De nieuwste wetenschappelijke inzichten zijn nodig, naast gedreven ondernemers, financiers en launching customers. Dergelijke ontwikkeltrajecten vragen een lange adem voor consortiumvorming, vraagarticulatie, projectontwikkeling en organiseren van financiering. Hierbij kan het VCAG helpen.’

Maar ook voor minder ambitieuze Applied Games kun je bij het VCAG terecht: Van den Berg: ‘Applied Games staan volop in de belangstelling en veel organisaties willen ze inzetten. Binnen het VCAG vinden zij faciliteiten, en onafhankelijke onderzoekers die kunnen helpen om de precieze doelstelling en geschikte gamestructuur helder te krijgen. Door aan de voorkant van het ontwikkelproces de juiste vragen te stellen, en de juiste uitgangspunten te kiezen, zorgen we ervoor dat de kans op een succesvolle Applied Game toeneemt.

Razendsnelle veranderingen

Voor gameontwikkelaars geldt, dat die baat kunnen hebben bij de kennis uit kennisinstellingen. Zij moeten immers bijblijven op een terrein waar de veranderingen razendsnel gaan. Bijvoorbeeld op het gebied van psychologie: hoe meet je stressniveaus van spelers? Wat zijn de effecten van specifieke gamemechanics op de beleving van een speler? Maar ook domeinspecfiek: welke excergames zijn werkzaam, en waarom?

Open Platform

Doel van het VCAG is het overbruggen van de kloof tussen vraag en aanbod op het gebied van Applied Games en het stimuleren van de samenwerking tussen ondernemers, eindgebruikers, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen. Het VCAG is een open platform, dat het al bestaande en succesvolle Nederlandse ecosysteem rond Applied Gaming completeert.

Activiteiten die het VCAG binnen Growing Games uitvoert:

  •  Masterclass voor behoeftestellers en gamebedrijven;
  •  Ontwikkeling van 10 Gouden Regels voor opdrachtgevers van Applied Games
  •  Ontwikkeling van toegankelijke kennis over Ontwerpmethodieken
  •  Ontwikkeling van een bijsluiter voor (in eerste instantie) onderwijsgames;
  •  Inbedding van de principes van Good Dutch Game Design in de gameopleidingen;
  •  Ontwikkeling van toegankelijke kennis over het Evalueren van Applied Games

 

Meer weten? Neem direct contact op met Christiaan van den Berg.