Achtergrond

ClickNL | Games

Achtergrond

Als bedrijven, kennisinstellingen en overheid beter samenwerken, kan dat een sterke impuls betekenen voor de games sector. Innovaties krijgen bijvoorbeeld betere mogelijkheden op de markt. Daarnaast liggen er voor de games sector grote kansen bij de toepassing van games in andere sectoren.

Die kansen komen dichterbij door het CLICKNL | GAMES innovatie netwerk. De Dutch Games Association (DGA) is trekker van dit netwerk.

Het claimen van een toppositie

Een goed werkend games ecosysteem is cruciaal voor het verkrijgen van een toppositie in de wereldwijde gamesmarkt. CLICKNL|Games vormt een landelijk innovatienetwerk van en voor een ijzersterke, innovatieve en concurrerende gamesector.

De activiteiten en doelstellingen van CLICKNL|Games sluiten naadloos aan op die Growing Games. De samenwerking tussen beide programma’s zal een katalyserend effect op elkaar hebben, en dus een sterke groei voor de gamessector betekenen.

CLICKNL|Games wil structurele verbindingen tussen de belangrijke actoren binnen het gamesdomein bewerkstelligen, maar ook naar andere sectoren. De belangrijke actoren zijn de kennisinstellingen, de bedrijven en de opdrachtgevers.

Als we erin slagen deze partijen aan elkaar te koppelen en processen en doelstellingen af te stemmen, dan bieden we een fundamentele toegevoegde waarde, en creëren we een ecosysteem waarin de volgende resultaten regel gaan worden in plaats van uitzondering, bijvoorbeeld:

  • Innovatieve crossover toepassingen van games die versneld worden geïntroduceerd in alle grote sectoren, met daarbij ook nog eens internationaal schaalbare potentie die de koppositie van Nederland op dit gebied kan verstevigen;
  • Fundamenteel onderzoek dat leidt tot nieuwe start-ups die in het internationale speelveld duurzame strategische voordelen kunnen uitbuiten;
  • Gamesbedrijven en onderzoekers die door een grotere transparantie van béter aansluitende instrumenten in staat zijn hun innovaties te valideren en valoriseren;
  • Onderzoekscycli waarbij de gehele onderzoekscyclus en waardeketen is betrokken, van fundamenteel tot kortcyclisch, van universiteit tot ZZP’er.

CLICKNL|Games draagt bij, voert uit en past jaarlijks de kennis- en innovatieagenda aan, met nadruk op de volledige kennisketen: van kortcyclische innovatie tot langlopend fundamenteel onderzoek. Projecten en andere uit de agenda voortvloeiende onderzoeksactiviteiten worden gefaciliteerd. De actieve betrokkenheid van bedrijven, met in het bijzonder het MKB staat hierbij centraal.

Versterking van het ecosysteem

Daar waar de door Growing Games gewenste versterking van het ecosysteem vooral gezocht moet worden in het versterken van onderzoek en innovatie ligt een duidelijke rol voor CLICKNL|Games, met als uitvoerende partij de Dutch Games Association (DGA): als matchmaker van de branche met kennisinstellingen, voor het creëren van overzicht van lopend onderzoek (GRIN) en onderzoeksregelingen, het leggen van relaties tussen de (tevens geïnventariseerde) gamessector, andere CLICKNL-netwerken en andere topsectoren, en de stimulering van internationalisering.

De vraagarticulatie die door CLICKNL|Games op gang gebracht wordt, zal actief gedeeld worden met de andere Growing Games-partners. Omgekeerd worden alle inzichten uit andere Growing Games-werkpakketten ook via CLICKNL|Games verspreid. Hiermee wordt de impact van Growing Games in ieder geval op nationaal niveau vergroot -immers, de eerste focus van Growing Games ligt op het versterken van het bestaande cluster in de Noordvleugel.

Ook zal CLICKNL|Games een rol spelen bij de even noodzakelijke stap voor internationale opschaling door internationale samenwerking op R&D-gebied actief te stimuleren en begeleiden.

Meer weten? Neem direct contact op met Irmgard Noordhoek.