ONDERZOEK & INNOVATIE

Onderzoek & Innovatie

Algemeen

Om wereldwijd marktleider te worden op applied games, is het noodzakelijk dat dergelijke games ook ‘ werken’, dat ze hun doel bereiken. Maar tegelijk dat het spelen van de game leuk is.

Deze twee componenten maken dat applied games een goede kans maken om bestaande methoden (van leren, van behandelen, etc) te vervangen, of aan te vullen.

Om die kans te pakken is onderzoek nodig, veel onderzoek.

Binnen Growing Games besteden we daarom veel aandacht om de opgedane ervaringen van de kennisinstellingen direct te koppelen aan de vragen en behoeften van gamebedrijven en de vragen van de bedrijven weer terug te koppelen naar de kennisinstellingen.

Sterker nog, dat ze gaan samenwerken als in een natuurlijk ecosysteem.

Maar dat is niet alles. Om vervolgens marktleider te blijven, moet de sector ook blijven innoveren. De digitale ontwikkelingen zullen ook de komende jaren over ons heen buitelen, en het is zaak om de meest krachtige daarvan ook toe te passen binnen games.

Onderzoek & Innovatie zijn hiermee een essentiële onderdelen van Growing Games.