Opening Center for Applied Games

Minister Kamp opent het Center for Applied Games in Amsterdam

Minister Kamp van Economische Zaken heeft op 7 april in Amsterdam het Center for Applied Games geopend. Applied games zijn spellen die ingezet worden voor gedragsverandering. Daarbij valt te denken aan games voor voorlichting, educatie en training, maar ook als behandelmethode in de zorg. Het centrum is een initiatief van Dasym Investment Strategies en Monpellier Venture.

Het Center for Applied Games, aan de Plantage Middenlaan 60-62, is een bundeling van bedrijven, organisaties en initiatieven op het gebied van applied games. Het onder één dak samenbrengen van alle activiteiten op het gebied van applied games is uniek in de wereld. Zo komen financiering, ontwikkeling en internationale distributie bij elkaar. Ook worden er professionaliseringsactiviteiten georganiseerd voor Nederlandse game ontwikkelaars vanuit het stimuleringsprogramma voor de Nederlandse gamesindustrie Growing Games.

Het Center for Applied Games gaat zodoende een belangrijke bijdrage leveren aan de economische ontwikkeling van de Nederlandse gamesindustrie.

Wereldmarkt groeit sterk. Uitstekende uitganspositie voor Nederland

In 2010 bedroeg de wereldwijde omzet in applied games 1,5 miljard euro. Het verwachte volume in 2015 voor deze sector is 10,2 miljard euro, bijna een vertienvoudiging in vijf jaar. 44% van de Nederlandse gamebedrijven richt zich exclusief op applied games. Dat percentage is bijna nergens ter wereld zo hoog. In Nederland wordt veel belangwekkend onderzoek gedaan rond games en de toepassingen in ons onderwijs (van MBO tot WO) zijn legio. Dit alles geeft de Nederlandse gamesindustrie een uitstekende positie om bovengemiddeld van de verwachte groei te profiteren.

Om te kunnen voldoen aan de internationale vraag nemen de activiteiten binnen de Nederlandse applied gamesindustrie op dit moment sterk toe. Investeringsfondsen tonen hun belangstelling, publishing houses worden opgezet, het stimuleringsprogramma Growing Games is ingericht en de opening van het Center for Applied Games is een logische volgende stap.

Minister Kamp in gesprek met Niels Monshouwer van Weirdbeard, een van de game ondernemers die zichzelf presenteerden,

Minster Kamp: “De applied gaming industrie heeft de maatschappij veel te bieden. Het is in staat om producten te maken waar velen baat bij hebben, mensen die revalideren, mensen in opleiding of zelfs gemeentebestuurders die de effecten van een bestemmingsplan willen testen.

Gezien de potentie en het maatschappelijk belang, is het niet verrassend dat de sector sterk in opkomst is. Met onze kennis en kunde vervult Nederland een voortrekkersrol. Dit centrum zal die rol alleen nog maar versterken. Dat is goed voor de werkgelegenheid en biedt op wereldniveau kansen voor Nederlandse bedrijven.”

Jurriaan van Rijswijk van Monpellier Venture, een van de initiatiefnemers van het Center: “Met de activiteiten in het Center for Applied Games wordt het verdere fundament gelegd om zo goed mogelijk te kunnen profiteren van de groeiende wereldmarkt.”

Rondetafelgesprek met Nederlandse opdrachtgevers: AMC, KLM, CZ, KPMG en Defensie

De Nederlandse game industrie in cijfers (bron: Games Monitor 2012, ontwerp: Jurrian Lankhof):