Database

Database

Voor potentiële afnemers van applied games is het uiterst waardevol om snel een actueel overzicht te krijgen van games op hun eigen werkterrein. Op deze plek wordt idaarom in de loop van dit jaar een simpel doorzoekbare database gepubliceerd met de belangrijkste games op het gebied van in ieder geval Zorg, Educatie en Veiligheid.

CLICKNL Games maakt, in nauwe samenwerking met Control Magazine, momenteel een inventarisatie van alle bestaande applied games.

Heb je een applied game gemaakt die  zeker de moeite waard is om te vermelden in onze database, stuur dan even een mail naar irmgard.noordhoek@dutchgamesassociation.nl met daarin de volgende informatie:

  • Naam game
  • Korte beschrijving van de game
  • Doelgroep game
  • Jaartal van oplevering
  • Toepassingssector (bijv. Zorg)
  • Toepassingsgebied (bijv. Revalidatie)
  • Naam ontwikkelaar (bedrijfsnaam)
  • Waar te verkrijgen (bijv. link naar website of appstore)