Workshops

Cure & Care

    • iZovator organiseert, in samenwerking met kennispartners uit het consortium en externe experts, vier masterclasses per jaar voor zorginstellingen en gamebedrijven tezamen. Hierin wordt overzicht geboden wordt van de toepassingsmogelijkheden van applied health games en best practices worden toegelicht vanuit de invalshoek van gebruikers én financiers van zorg;
    • De casuïstiek uit de praktijk van de deelnemers wordt gebruikt, om met behulp van het Canvasmodel voor serious games tot concrete vraagarticulatie te komen, waardoor gamebedrijven en zorginstellingen sneller en beter toegerust met elkaar om tafel kunnen;
    • Tevens wordt een eendaagse bootcamp georganiseerd, waarin de eerder verworven inzichten en ervaringen van de masterclasses geïntegreerd worden in een pressure cooker setting. Tijdens de bootcamp worden enkele aspecten van de proof of concepts onder begeleiding gezamenlijk verder uitgediept en uitgewerkt;

     

    Een paar voorbeelden hiervan: