Showcases

Cure & Care

Showcases

Growing Games wil minimaal 1 games-concept of bestaande game dusdanig (mede) doorontwikkelen, valideren en beschrijven, waardoor die internationaal gepromoot kan worden tijdens congressen, beurzen en handelsmissies als voorbeeld van de kwaliteit van Nederlandse zorggames. Onder alle consortiumpartners is de vraag uitgezet welke van hun projecten zich daar goed voor zou kunnen lenen. In het derde kwartaal van 2014 zal een keuze gemaakt worden.

De begrote kosten voor deze activiteit zijn vooral bedoeld voor het doen van noodzakelijk bijbehorend onderzoek, of het ontwikkelen van de businesscase om de game op te schalen naar toepassing in andere landen,  of het schrijven van een handleiding/bijsluiter. Voor dergelijke activiteiten is een bedrag vrijgemaakt voor een of meerdere consortiumpartners, hetgeen substantieel gematcht moet worden met eigen middelen.

Om een kansrijke game door te ontwikkelen tot een aansprekende internationale showcase is tevens budget gereserveerd voor de betrokken gamebedrijven. Ook is er aanvullend budget gereserveerd voor het ontwikkelen van promotiemateriaal.

Er wordt een tweede inventarisatieronde showcases gepland voor 2015, waarbij financiering gezocht zal worden buiten het huidige financiële kader van Growing Games. De financieringsvraag en consortiumvorming voor deze tweede ronde showcases ligt bij CLICKNL Games.