Onderzoek

Cure & Care

Onderzoek

Binnen Growing Games worden een aantal initiatieven opgezet om games te valideren. Door het valideren van games kunnen deze als therapie of behandeling ingezet worden, hetgeen het gebruik en de financieringsmogelijkheden sterk vergroot.

Er lopen reeds verschillende validatietrajecten rondom zorggames. De UU stelt zich beschikbaar voor gamebedrijven om een validatieonderzoek onder Growing Games-vlag uit te voeren. Hetzelfde geldt voor het AMC Amsterdam dat een gevalideerde smartphone game wil gaan ontwikkelen om tot betere revalidatie-uitkomsten te komen na immobilisatie van lichaams- extremiteiten (arm, been, hand, pols).

TNO en HKU voeren een aantal validatieonderzoek uit binnen hun gezamenlijke Value Center Applied Games.

Ook is een gezamenlijk onderzoek uitgevoerd naar het belang van validatie voor zorg- en gezondheidgames.

Als je als gamebedrijf je zorggame wil laten valideren door een onderzoekspartner binnen Growing Games,
neem dan even contact op met de coördinator van Cure & Care, Doret Brandjes.