Activiteiten

Cure & Care

Activiteiten

De belangrijskte activiteiten rondom zorg zijn professinaliseringsbijeenkomsten, showcases, validatie-onderzoeken, lobby & convenanten, de organisatie van het internationale congres Games for Health, en promotie van en kennisverspreiding over zorggames.

  • Professionaliseringsbijeenkomsten zijn gericht op zowel gamebedrijven als zorgsector om elkaars taal te leren spreken,  te leren hoe zorggames gefinancierd kunnen worden, gezamenlijk te onderzoeken welke rol games kunnen spelen bij concrete zorgproblematieken, en wat er nodig is om deze structureel als behandeling/therapie in te zetten;
  • Showcases zijn gericht op het ontwikkelen, uitvoeren en valideren van een zorgspecifieke gamemethode, die kan dienen als internationale showcase. Vanuit Growing Games worden middelen ter beschiking gesteld voor de dooronwtikkeling van enkele games waar consortiumpartners bij betrokken zijn. Ook worden tenders uitgeschreven voor de ontwikkeling van compleet nieuwe games;
  • Validatie van games is gericht op initiëren, faciliteren en promoten van bestaande games waardoor deze in meerdere situaties inzetbaar zijn, zowel wat betreft validatie van het ontwerpproces als medische validatie;
  • Lobby en convenanten zijn nodig om games als behandelmethode en didactisch middel ingevoerd te krijgen in de zorgsector en het zorgonderwijs;
  • Games for Health Europe 2014 wordt als internationaal congres ingezet om nationale best practices te tonen op het gebied van games en zorg, en om matchmaking tussen game- en zorgprofessionals te verzorgen;
  • Kennisdeling, communicatie & promotie is gericht op het informeren, bieden van overzicht van soorten Applied Health Games en hun werking, alsmede het bevorderen van activatie van relevante stakeholders in de zorgsector.