Category : Teaching & Training

Post Image

Growing Games, het programma dat de groei van de Nederlandse applied game-sector bevordert, richt zich ook op cross-overs naar onder andere educatie. Eén van de uitdagingen is een game te ontwikkelen om de interesse in techniek en wetenschap stimuleren bij kinderen in het basisonderwijs. Het doel van deze nog te ontwikkelen game is “leren denken en werken zoals technici en wetenschappers doen”. Om de opdracht zo helder mogelijk te krijgen voor gameontwikkelaars hebben TNO en Dutch Game Garden op 10 december jl. een workshop met docenten georganiseerd.

  • 1
  • 2