Category : Cure & Care

Post Image

In de collegezaal van het AMC spraken afgelopen week internationale professoren, chirurgen en studenten over de ervaringen, uitdagingen en beperkingen van technologie als Google Glass, virtual reality en slimme sensoren. Tijdens de tweedaagse Watch Conference 2015 lag de focus op wearables op de medische werkvloer. De insteek: zorgprofessionals inspireren en motiveren om te kijken hoe en of digital health kan bijdragen aan de zorg die zij leveren.

Post Image

Het consortium Moodbot van de GGZ-instellingen Altrecht, de Kijvelanden, Arkin en GGZ Centraal en het programma Growing Games slaan de handen ineen om het game-concept Moodbot van Altrecht en HKU gezamenlijk verder te brengen. Het primaire doel is dat alle GGZ-instellingen en -praktijken in Nederland gebruik kunnen gaan maken van Moodbot. Bij de Kijvelanden en Arkin kan nog voor de zomer met de tweede pilotfase worden begonnen.

Post Image

Steeds meer instellingen en zorgprofessionals zijn overtuigd van de meerwaarde van eHealth. Echter, blijkt uit onze ervaring dat veel organisaties de inzet van eHealth zien als doel op zich. De inzet van digitale zorginnovaties wordt hierdoor vaak ‘een ding erbij’. Het is dan ook niet gek dat 80% van zorginnovaties blijft hangen in de pilot fase en opschaling naar de rest van de organisatie mislukt. Een uitdaging waar veel instellingen mee worstelen. Het breed inzetten van eHealth heeft effect op de gehele organisatie: de mensen, de middelen en de processen. Veel instellingen onderschatten dit. Een implementatie zal pas slagen wanneer een digitale innovatie onderdeel wordt van het dagelijkse (zorg)proces en er voldoende rekening wordt gehouden met de organisatieverandering die hiervoor nodig is.

Post Image

Dit jaar wordt voor het eerst de zorg innovatie start-up award uitgereikt. Het is een initiatief van Games for Health Europe, Oost NV, Zorg&ICT, Zorgtotaal, Growing Games, Jaarbeurs en Health Valley. De prijs is in het leven geroepen om start-ups, of studenten met een innovatief idee, in de gelegenheid te stellen zich te onderscheiden. Jaarlijks ontstaan er veel initiatieven op het gebied van zorginnovatie. Maar slechts weinig van die initiatieven leiden tot werkelijke implementatie. Eén van de oorzaken is het gebrek aan aandacht in een moeilijk bereikbare markt.

Post Image

Start-ups en groepen studenten met een goed idee, een spannend concept of een eerste prototype voor een nieuwe ontwikkeling of toepassing in de zorg, krijgen tijdens Zorg & ICT (van 18 t/m 20 maart in de Jaarbeurs) een bijzonder platform en maken kans op de Zorg Innovatie Start-up Award. De genomineerden zijn inmiddels bekend.

Post Image

Een toegepaste game die aan de Universiteit Utrecht is ontwikkeld, helpt zorgprofessionals effectiever te communiceren met mensen met complexe problemen. Hierdoor kunnen patiënten beter geholpen worden. Dit blijkt uit ervaringen van professionals uit enkele Utrechtse wijken. De gemeente Utrecht en de Universiteit Utrecht tekenden op dinsdag 3 februari een overeenkomst voor de verdere ontwikkeling van de game. Daarvoor is een aparte stichting opgericht: Stichting Volte.